Wat is IBD?

IBD ofwel Inflammatory Bowel Disease, letterlijk vertaald: ontstekingsziekte van de darm, is een chronische darmziekte. Bekend is dat IBD gepaard gaat met verschillende symptomen, bijvoorbeeld: frequente diarree (eventueel met rectaal bloedverlies), buikpijn, verminderde eetlust, gewichtsverlies en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er ook klachten zijn van huidafwijkingen (erythema nodosum), gewrichtspijn, oogontstekingen of ontsteking van de galwegen.

De ziekte wordt meestal ontdekt tussen het vijftiende en dertigste levensjaar. Jongeren hebben een grotere kans de ziekte te krijgen dan ouderen. Veel voorkomende vormen van IBD zijn de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Soms is het niet direct mogelijk om een onderscheid te maken tussen deze twee vormen en wordt de ziekte ‘ongeclassificeerd’ genoemd.

Chronisch betekent, dat de patiënt de ziekte zijn/haar hele leven houdt. Het beloop van de ziekte en de mate waarin klachten aanwezig zijn is moeilijk te voorspellen. Meestal nemen de klachten toe in een periode waarin de ontsteking actief is. Met een passende onderhoudsbehandeling kan de ontsteking onderdrukt worden, waarbij de ziekte tot rust kan worden gebracht. Vaak zullen de klachten dan verminderen of voor een periode afwezig zijn (remissie).

Inflammatoire darmziekten (IBD) kan verward worden met het prikkelbare darmsyndroom (PDS).

IBD en PDS kunnen wel allebei gepaard gaan met diarree en obstipatie echter ze hebben wel een verschillende oorzaak. PDS is een zogeheten ‘functionele stoornis’ waarbij het spijsverteringsstelsel er normaal uitziet maar het niet normaal werkt. IBD is daarentegen een aanhoudende aandoening die gepaard gaat met ontstekingen en soms zelfs met beschadiging van de structuur van de darmen.