Veelgestelde vragen Metoject® PEN

Deze website geeft ook antwoord op veelgestelde vragen over de Metoject® PEN. Mocht u toch nog vragen of problemen hebben neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Waarvoor wordt Metoject® PEN gebruikt?

Metoject PEN is geïndiceerd voor het behandelen van

  • lichte tot matige vorm van de ziekte van Crohn, ofwel alleen of in combinatie met corticosteroïden bij volwassen patiënten die refractair zijn voor thiopurines of deze niet kunnen verdragen.
  • actieve reumatoïde artritis bij volwassen patiënten,
  • polyartritische vormen van ernstige, actieve juveniele idiopathische artritis (JIA), wanneer de respons op niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) onvoldoende is gebleken,
  • matige tot ernstige psoriasis bij volwassen patiënten die in aanmerking komen voor systemische behandeling en ernstige arthritis psoriatica bij volwassenen.

De ziekte van Crohn is een chronische darmontsteking in het spijsverteringskanaal. Bij de ziekte van Crohn kunnen er in principe ontstekingen optreden in het hele spijsverteringskanaal. Dus in het hele gebied vanaf de mond tot aan de anus. Bij de meeste patiënten zijn alleen de dunne darm, dikke darm en/of endeldarm ontstoken.

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische collageenziekte die wordt gekenmerkt door ontsteking van de synoviale membranen (gewrichtsmembranen). Deze membranen produceren een vloeistof die als een smeermiddel werkt voor veel gewrichten. De ontsteking veroorzaakt verdikking van het membraan en zwelling van het gewricht.

Juveniele artritis betreft kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar. Van polyartritische vormen is sprake wanneer 5 of meer gewrichten zijn aangetast binnen de eerste 6 maanden van de ziekte.

Psoriasis is een vaak voorkomende chronische huidziekte die wordt gekenmerkt door rode plekken, bedekt met dikke, droge, zilverkleurige, klevende schubben.

Arthritis psoriatica is een soort artritis met psoriatrische laesies (weefselafwijkingen) van de nagels en huid, met name ter hoogte van de gewrichten in vingers en tenen.

Dit middel verandert en vertraagt de progressie van de ziekte.

Hoe wordt Metoject® PEN gebruikt?

  • Dit middel wordt uitsluitend eenmaal per week toegediend.
  • Bij aanvang van uw behandeling zal de Metoject® PEN door medisch personeel worden geïnjecteerd. Uw arts kan echter beslissen dat u in staat bent om aan te leren hoe u zelf dit middel onder de huid kunt toedienen. In dat geval zult u een gepaste training krijgen.
  • U mag dit middel in geen enkel geval bij uzelf trachten toe te dienen voordat u hiervoor een training heeft gekregen.
  • Nadat u de training heeft gehad kunt op deze site de instructiefilm bekijken of de patiënten folder downloaden. U kunt dan de uitleg, hoe u de pen gebruikt, nog eens doornemen.

Hoe moet ik Metoject® PEN bewaren?

De Metoject® PEN moet bewaard worden beneden 25°C in de gesloten originele buitenverpakking. Op deze manier zorgt u ervoor dat de Metoject® PEN beschermd wordt tegen licht.

Er is een kleine luchtbel in het kijkvenster, is dit gevaarlijk?

Als er een kleine luchtbel zichtbaar is in het kijkvenster, zal dit geen invloed hebben op uw dosis en zal dit u geen schade berokkenen.

Wat moet ik doen als de injectie met de Metoject® PEN niet begint?

Als de injectie niet begint, laat u de knop los. Om opnieuw de injectie te beginnen zorgt u ervoor dat de Metoject® PEN stevig tegen de huid wordt gedrukt en drukt u de knop stevig in.

Wat moet ik doen als er vloeistof in de pen is achtergebleven?

Als er vloeistof in de pen is achtergebleven betekent dit dat niet al het geneesmiddel is geïnjecteerd en moet u contact opnemen met uw arts.

Wat moet ik doen als er methotrexaat op mijn huid is gekomen?

Methotrexaat mag niet in contact komen met het huidoppervlak of de slijmvliezen. Wanneer dit gebeurt dient het aangetaste huidoppervlak onmiddellijk met veel water te worden gespoeld.

Ik ben vergeten de Metoject® PEN te gebruiken, wat moet ik nu doen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Indien u bent vergeten de injectie met Metoject® PEN toe te dienen neemt u dan contact op met uw arts.

Wat moet ik doen met een gebruikte Metoject® PEN?

Vraag uw apotheker wat u moet doen met een Metoject® PEN die u niet meer gebruikt. De Metoject® PEN wordt dan op een verantwoorde manier vernietigd en komt niet in het milieu terecht.