Belangrijke aandachtspunten

Toediening en bewaren
 • Metoject® PEN dient slechts eenmaal per week toegediend te worden.
 • Bewaar de Metoject® pennen beneden de 25°C en in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
Zwangerschap en borstvoeding
 • Metoject® PEN mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Als patiënten een zwangerschap overwegen is het van belang dat zij dit met de behandelend arts overleggen. Tijdens de behandeling en gedurende zes maanden na afloop van de behandeling met dit middel dienen mannen en vrouwen een effectieve anticonceptiemethode te gebruiken.
 • Borstvoeding wordt tijdens de behandeling met methotrexaat ten zeerste afgeraden.
Vaccinatie

Tijdens de behandeling met Metoject® PEN mag u niet worden gevaccineerd met levende vaccins.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
 • Gebruikt u naast Metoject® PEN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
 • Regelmatige controles door uw arts of verpleegkundige tijdens de behandeling met de Metoject® PEN zijn essentieel.
Wanneer mag u de Metoject® PEN niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U lijdt aan een leverziekte of een ernstige nierziekte of bloedziekte.
 • U drinkt regelmatig grote hoeveelheden alcohol.
 • U lijdt aan een ernstige infectie, bijvoorbeeld tuberculose, HIV of een ander immunodeficiëntiesyndroom.
 • U lijdt aan een maagzweer of een darmzweer.
 • U bent zwanger of u geeft borstvoeding.
 • U krijgt tegelijkertijd een vaccinatie met een levend vaccin.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met de Metoject® PEN?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, als u:

 • ouder bent of u zich over het algemeen onwel en zwak voelt.
 • problemen heeft met de werking van uw lever.
 • aan dehydratie (vochtverlies) lijdt.
 • Alcohol evenals grote hoeveelheden koffie, frisdranken die cafeïne bevatten en zwarte thee dienen vermeden te worden tijdens de behandeling met dit middel.