Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Entocort® capsules niet gebruiken?
  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.
  • U heeft last van infecties door een bacterie, schimmel, gist of virus. Als u last heeft van infecties, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Entocort® capsules?
  • Als u iemand in uw naaste familie heeft die suikerziekte (diabetes) heeft of die voor verhoogde oogboldruk (groene staar) (glaucoom) behandeld wordt of behandeld is geweest.
  • Als u ook onder behandeling bent of bent geweest voor tuberculose, hoge bloeddruk, suikerziekte, botontkalking (osteoporose), een maagzweer, verhoogde oogboldruk (groene staar) (glaucoom) of staar.
  • Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen.
  • Als u denkt dat u contact heeft gehad met iemand met waterpokken of mazelen. Bij patiënten die Entocort capsules gebruiken, kunnen waterpokken en mazelen ernstiger zijn dan normaal. Het kan zijn dat u dan een behandeling met medicijnen (tabletten of injecties) nodig heeft.
  • Als u leverproblemen heeft. Soms is het nodig dat de dosering van de Entocort® capsules wordt aangepast.
  • Als u een grote of kleine operatie moet ondergaan.
  • Het is mogelijk dat u zich niet lekker voelt (bijvoorbeeld spier- en gewrichtspijnen) na het stoppen van de behandeling. Bij vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid of braken, kunt u het beste contact opnemen met uw arts.
  • Het is beter als u niet te vaak en niet te veel grapefruit of grapefruitsap neemt als u Entocort® capsules gebruikt. Grapefruit of grapefruitsap zorgt ervoor dat Entocort® minder snel in uw lichaam wordt afgebroken. Hierdoor heeft u meer kans op bijwerkingen (andere sappen, zoals sinaasappelsap en appelsap hebben geen invloed).
Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kunnen ook Entocort® capsules bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Samenvatting meest voorkomende bijwerkingen:

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 100 patiënten) zijn: vollemaansgezicht (Cushing-achtige kenmerken); te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie); gedragsverandering, zoals zenuwachtigheid, slapeloosheid, stemmingswisselingen en depressie; snellere of onregelmatigere hartslag dan gebruikelijk (palpitaties); maagklachten (dyspepsie); spierkrampen; menstruatiestoornissen; huiduitslag (soms samen met jeuk).

Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen zie de bijsluiter van Entocort® capsules.