Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Entocort® Klysma niet gebruiken?
  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.
  • U heeft last van infecties van het onderste gedeelte van uw darm, die worden veroorzaakt door een bacterie, schimmel, gist of virus.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Entocort® Klysma?
  • Als u leverproblemen heeft. Neem dan contact op met uw arts. De dosering moet soms worden aangepast.
  • Als u verhoogde oogboldruk (groene staar) (glaucoom) heeft.
  • Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen.
  • Het is mogelijk dat u zich niet lekker voelt (bijvoorbeeld spier- en gewrichtspijnen) na het stoppen van de behandeling. Bij vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid of braken, kunt u het beste contact opnemen met uw arts.

Laat altijd uw (huis)arts of behandelend specialist weten welke andere klachten of ziekten u heeft en welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook Entocort® Klysma bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Samenvatting meest voorkomende bijwerkingen:

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 100 patiënten) zijn: misselijkheid; winderigheid; diarree; huiduitslag, soms gepaard met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria); depressie.

Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen zie de bijsluiter van Entocort® Klysma.