Hoeveel patiënten hebben IBD?

Er zijn momenteel ruim 80.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Medio 2015 dacht men dat dat IBD veel vaker voorkomt dan altijd werd aangenomen (55.000 mensen). Onderzoekers uit Limburg (1) lanceerden toen cijfers van 89.000 mensen met IBD in Nederland. Dit aantal is in 2016 iets naar beneden bijgesteld naar ruim 80.000.

Hiervan hebben ruim 30.000 mensen de ziekte van Crohn en meer dan 50.000 mensen colitis ulcerosa. De ziekte van Crohn komt vooral voor in westerse landen.

Nieuwe patiënten met de ziekte van Crohn.

Naar schatting komen er per jaar in Nederland ongeveer duizend nieuwe patiënten bij met de ziekte van Crohn. De ziekte wordt meestal ontdekt tussen het vijftiende en dertigste levensjaar.

Jongeren hebben een grotere kans de ziekte te krijgen dan ouderen. Vrouwen krijgen de ziekte iets vaker dan mannen.

Nieuwe patiënten met colitis

De diagnose colitis ulcerosa wordt jaarlijks naar schatting bij vijftienhonderd nieuwe patiënten gesteld. Hoewel de ziekte zich op elke leeftijd kan openbaren, worden de meeste gevallen vastgesteld tussen het vijftiende en veertigste levensjaar of op middelbare leeftijd. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.