Colitis ulcerosa

Wat is colitis ulcerosa?
Colitis ulcerosa is een ziekte waarbij de wand van de dikke darm (colon) of de endeldarm (rectum) ontstoken is. Er sprake van een chronische, regelmatig terugkerende ontsteking van de dikke darm. De ontsteking beperkt zich tot het slijmvlies, dat de binnenkant van de dikke darm bekleed. Die ontsteking gaat gepaard met zwelling en pijn. Dit kan zorgen dat u vaker naar de wc moet en er bloed bij de ontlasting zit vaak samen met buikkrampen.

Bij 75 procent van de patiënten beperkt de ontsteking zich tot het linkerdeel van de dikke darm (het dalende deel). Ook zijn er mensen die alleen een ontsteking van de endeldarm hebben. Dit wordt proctitis (ulcerosa) genoemd. Als de darmontsteking de hele dikke darm betreft, spreekt men van pancolitis.

Er zijn momenteel ruim 80.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking. Hiervan hebben ruim 50.000 mensen colitis ulcerosa. De diagnose colitis ulcerosa wordt jaarlijks naar schatting bij vijftienhonderd nieuwe patiënten gesteld.

Hoewel de ziekte zich op elke leeftijd kan openbaren, worden de meeste gevallen vastgesteld tussen het vijftiende en veertigste levensjaar of op middelbare leeftijd. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Oorzaken van colitis ulcerosa
Het is nog niet geheel bekend way de precieze oorzaak van colitis ulcerosa is. De ontstekingen bij colitis ulcerosa worden niet veroorzaakt door een infectie met een virus, bacterie of parasiet.

Wel zijn er verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van colitis ulcerosa.

Factoren die een rol spelen zijn onder andere:

  • Het afweersysteem: beschermt ons lichaam tegen schadelijke indringers, zoals bacteriën en virussen. Bij colitis ulcerosa is het afweersysteem verstoord. Het gevolg is dat er ontstekingen ontstaan in de darm.
  • Erfelijkheid: speelt een rol bij de colitis ulcerosa. Vijf tot tien procent van de familieleden van iemand met een chronische darmontsteking heeft de ziekte ook.
  • Bacteriën in de darm: spelen mogelijk een rol bij het ontstaan van deze ziekte.
  • Stress: door overmatige stress ontstaan er bij veel mensen maagdarmklachten. Stress alleen is niet de oorzaak van colitis ulcerosa. Wel heeft stress invloed op de ernst van de klachten.
  • Roken

Kijk hier voor de behandeling van colitis ulcerosa.

(Online) bronnen: mlds.nl; crohn-colitis.nl; med-info.nl